Opcjonalne rozwiązania przekazywania kartek świątecznych

Obywatele coraz sporadyczniej piszą do siebie kartki, jest to fakt bezsporny. Nie zadziwia to w dziejach, podczas gdy kontakt między osobami mieszkającymi daleko od siebie jest bezproblemowo osiągalny. Jest dozwolone go przeprowadzać przez portale online, maile, czy też dzięki telefonii komórkowej. Są to środki szybsze i w wyższym stopniu niezawodne od standardowej korespondencji. Dlatego także mało który stawia dziś na skrobanie obszernych ręcznych listów, umiejętność epistolografii w zasadzie zanikła. Jednakże do tej pory wielu ludzi wysyła kartki świateczne.kartki świateczne

Kartki Wielkanocne

Uważają, że jest to obyczaj warty utrzymywania i wolą winszowania dostarczone tą drogą, odczuwają, że są w większym stopniu intymne i otwarte aniżeli te załatwione w SMS\’ach. Z tej racji co najmniej do najbliższych przesyłają kartki wielkanocne (bądź bożonarodzeniowe, zależy które święta akurat nadciągają). Odbiorcy poza tym czynią to samo.


Wskutek tego oferta kartek wielkanocnych jest naprawdę obfita i rozmaita. Pojawiają się takie, które bezpośrednio odnoszą się do wyznaniowych przymiotów nadchodzącego święta – przedstawiony na nich jest zmartwychwstały Zbawiciel czy Baranek, zdarza się, iż tuż przy nich jest przywoływany cytat z jednej kościelnej pieśni. Inne nie mają zawartości świętej, choć nawiązują do świątecznej problematyki – umieszczone na nich są zajce, kurczaczki, czy kraszanki, niekiedy zawierają one wszelkie przytoczone szczegóły. W każdym przypadku problematyka wielkanocna jest głównym motywem, co swoją drogą nie powinno kogokolwiek szokować.


Na odwrocie kartki (lub w środku jeżeli jest ona w formie maleńkiej książeczki), znajdują się zazwyczaj wydrukowane uprzednio życzenia, z ewentualnością napisania czegoś od siebie. To poprzednie przypisze wysłanej kartce prywatny akcent, jakiego tak brakuje życzeniom wysyłanym przy pomocy zdobyczy współczesnej technologii.


kartki świąteczne

Kartki świąteczne

Zdaje się, iż o ile tradycyjne kartki są skazane na wyginięcie, to popularność kartek świątecznych będzie się stale utrzymywać na dosyć znacznym pułapie. Sprawi to nie wyłącznie mocno zakorzeniona obecnie tradycja wysłania ich rodzinie i znajomym, lecz i ich materialna postać czyniąca wysyłane tą drogą winszowania w większym stopniu prywatnymi i uczciwymi.