Kilka nowinek dotyczących metod odmłodzenia swojego ciała.

Medycyna przeciwstarzeniowa to pojęcie, które dla wielu jest pojęciem mało znanym. Stanowi ona jednak stosunkowo młodą branżę medycyny, i to niezbyt w naszym kraju znaną (jeszcze!). Czym zatem ona jest i z jakiej przyczyny warto się nią zaciekawić?

Otóż medycyna przeciwstarzeniowa, jak nam nazwa podkreśla, ma za zadanie wydłużyć czas życia pacjenta, utrzymać – mimo przybywających lat – jego doskonały wygląd, polepszyć pamięć, złagodzić ryzyko występowania chorób starczych itd. Oznacza to, że: jest to dalszy krok ku nieśmiertelności ludzi.

Oczywiście budzą się w tej kwestii pewne wątpliwości – czyż faktycznie jesteśmy w stanie utrzymywać proces starzenia w ścisłych, medycznych ryzach? Czy naprawdę możemy ograniczyć ryzyko chorób starczych do minimum? Czyż mamy aż tak ogromny wpływ na starzejące się nasze ciało? Wątpliwości te nie uwzględniają jednak głównego postulatu profilaktyki przeciwstarzeniowej, mianowicie, że genetyka tylko w 1/5 odpowiada za to, jaką starość przeżywamy. Pozostałe 4/5 to natomiast tzw. styl życia, czyli: sposób odżywiania się, aktywność sportowa, formy odpoczynku, nastawienie do życia i tak dalej

medycyna przeciwstarzeniowa


Właśnie z tej przyczyny w ramach medycyny przeciwstarzeniowej proponuje się przykładowo wczasy dla aktywnych, zmianę sposobu odżywiania się, troskę o odpoczynek (i związaną z tym walkę z pracoholizmem), czyli oferuje się zwyczajnie zrewidowanie troskliwości o własne życie, i to już od początku życia.

Pozostaje w takim razie pytanie: czy ta nowa gałąź medycyny zostanie uznana w Polsce? Zapewne tak, zwłaszcza wobec tego, że już możemy obserwować przeróżne turnusy odchudzające i tego typu działania dla ludzi w średnim wieku, jakie pragną odwrócić proces starości. Coraz to częściej słyszy się także o dietach przeciwstarzeniowych, o treningach wstrzymujących dysfunkcje umysłu, słowem: o powtórnej refleksji nad swoim życiem i starzeniem się. Uznanie tej formy medycyny jest w takim razie u nas niezmiernie możliwe.