Gdzie szukać innowacyjności w przemyśle?

badania defektoskopowe to procedura mieszcząca się w sferze zagadnień określanych jako metody badań nieniszczących. Przedmiotowe doświadczenia w zasadniczej mierze dążą do znalezienia nieciągłości materiału. Omawiany model badań umożliwia wykrywanie wad konstrukcyjnych, między którymi wyliczyć można między innymi szczeliny, odwarstwienia, ubytki korozyjne, wtrącenia, pustki, pęknięcia, łuski. W dziedzinie, jaką jest defektoskopia wykorzystuje się parę procedur. Pierwsza z nich to metody elektromagnetyczne, za pomocą której można testować materiały metaliczne. W metodzie tej rozróżnia się submetody takie jak: elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie; magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych. Następną strategią jest metoda radiologiczna, która dzieli się na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma oraz na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim. Pośród badań defektoskopowych wyróżnia się także metody akustyczne i ultradźwiękowe dzielące się na podmetodę echa, cienia i rezonansową. Inne metody to w szczególności badania termograficzne i penetracyjne.

metody badań nieniszczących

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe zapewniają możliwość demaskowania zarówno ubytków wewnętrznych i powierzchniowych. Tą metodę aplikuje się zazwyczaj do weryfikacji jakości materiałów. Badania kompozytów są proponowane w postaci badań surowców kompozytowych. Pozwalają na uzyskiwanie badań wytrzymałościowych przy równoczesnej możliwości wizualizowania przekrojów. Pozwala to między innymi na kwalifikację poziomu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do analizowanych elementów. Badania kompozytów mogą być także niszczące, wtedy pozwalają na określenie wytrzymałości. Później to pozwala na weryfikację parametrów eksploatacyjnych. Natomiast to wpływa na walidację użyteczności wyrobów w praktycznych zastosowaniach.

badania kompozytów

Badania kompozytów

Wspominając o badaniach kompozytowych fundamentalne przesłanie ma objaśnienie definicji kompozytu. Jest to materiał o budowie niejednorodnej. Towar ten zbudowany jest z kilku cześci. Komponenty te posiadają niesłychanie rozliczne cechy. Najczęściej pewien komponent to spoiwo. Istnieją takie modele kompozytów jak: nanokompozyty, stopy strukturalne, mikrokompozyty, laminaty.