Czym jest e-learning?

E-learning wiąże się z wykorzystaniem technologii internetowych do przekazywania wiedzy. Szkolenia e-learningowe prowadzone są on-line, zarówno przez sieć wewnętrzną placówki szkolącej (intranet), jak i przez sieć zewnętrzną (internet).
Dzięki zastosowaniu komputera i internetu możemy zdobywać wiedzę z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Nie jest też oczywiście wymagane, aby wszyscy uczestnicy szkolenia przebywali fizycznie w tym samym miejscu i w tym samym czasie.

Jakie są zalety e-nauczania?

– niewielki koszt uczestnictwa, w porównaniu z tradycyjnym,
– różnorodność form i sposobów uczenia się,
– swoboda w wyborze miejsca uczenia się,
– swoboda co do wyboru czasu,
– tempo uczenia się zależy od nas, co pozwala na dostosowanie szkolenia do indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie e-learningu

E-edukacja jest z powodzeniem wykorzystywana w kształceniu formalnym, nieformalnym i pozaformalnym.

W kształceniu formalnym (np. szkoły, uczelnie) internet jest elementem instytucji kształcącej. Proces e-nauczania odbywa się w nich zgodnie ze standardami opartymi na stałych formach, pod względem czasu i treści nauczania.

W kształceniu nieformalnym (świadomie zorganizowana działalność oświatowa, która odbywa się poza ustalonym systemem kształcenia formalnego) e-nauczanie organizowane jest samodzielnie lub w formach zorganizowanych. Przyjmuje ono rozmaite formy, np. warsztatów, treningów, kursów.

W kształceniu pozaformalnym, zwanym też incydentalnym, e-learning przyjmuje różne formy uczenia się z wykorzystaniem intranetu, w szczególności portali i stron, które zostały przygotowane i umieszczone w sieci z myślą o uczeniu się osób zainteresowanych wiedzą, bez formalnych potwierdzeń. E-learning jest w tym przypadku procesem niesystematycznym, który może odbywa się praktycznie przez całe życie, zaś sama edukacja ma charakter autoteliczny.

A zatem e-edukacja to nowoczesny sposób nauczania, który pozwala na nieorganiczny dostęp do zasobów wiedzy, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych narzędzi.

http://welearning.pl/platforma-e-learningowa