Jak przeprowadzić upadłość konsumencką w Katowicach?

Nieudany biznes, choroba, czy inna niespodziewana sytuacja losowa to jedne z wielu powodów, które mogą spowodować stratę majątku. W takiej sytuacji wielu ludzi załamuje ręce i nie wie, jak zaradzić takim problemom. Gdy obywatel nie ma żadnej innej możliwości możliwym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka Katowice.

Czym jest upadłość konsumencka?

Pod względem prawnym upadłość konsumencka to postępowanie sądowe mające dowieść, że osoba fizyczna czyli obywatel nie prowadzący działalności gospodarczej jest niewypłacalny. Co to jednak oznacza? Oznacza to, że w sytuacji, gdy obywatel nie jest w stanie sam spłacać ciążących na nim zobowiązań pieniężnych wobec spółek, banków lub innych osób fizycznych, sąd może zadecydować o odwleczeniu czasy spłaty tych zobowiązań przez dłużnika. Celem takiego postępowania jest doprowadzenie do tego, by wszystkie zadłużenia były pokrywane w równym stopniu dla wszystkich wierzycieli. Natomiast dla osoby fizycznej ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza stratę całości lub części posiadanego majątku. Wszystkie uzyskane z tego tytułu środki są bezpośrednio przekazywane na poczet spłaty długów wobec wierzycieli.

Postępowanie sądowe podczas upadłości konsumenckiej

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej jest wszczynane przez sąd zw porozumieniu zarówno z dłużnikiem i wierzycielem. Osoba, która zgłasza taki wniosek nie może prowadzić działalności gospodarczej ani należeć o spółki handlowej. O harmonogramie spłat długów decyduje rozporządzenie sądu. Tworzy on harmonogram zobowiązań do spłacenia przez dłużnika. Zdarza się, że sąd zarządza sprzedaż domu, samochodu lub innych dóbr wyższej wartości, które umożliwią szybszą spłatę zobowiązań.

upadłość konsumencka katowice

Co oznacza ogłoszenie upadłości konsumenckiej dla dłużnika?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika przechodzi w ręce wyznaczonego przez sąd syndyka. Obywatel ogłaszający upadłość konsumencką ma obowiązek przedstawić i oddać do dyspozycji wszystkie dobra, które posiada. Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik ma prawo do posiadania tylko przedmiotów codziennego użytku i możliwość zawierania tylko najdrobniejszych umów jak np. zakupy spożywcze.