Kilka wskazówek co do przekształcania działalności w organizację

Niezwykle często przed przedsiębiorcą posiadającym jednoosobową organizację gospodarczą – szczególnie przed takim, którego biznes zaczyna prężnie się rozwijać – przychodzi problem, czy nie wygodniej będzie przekształcić własną organizację w spółkę z zawężoną odpowiedzialnością.

Są trzy rozwiązania na przeprowadzenie tego rodzaju zamiany swej firmy:
1) Ukształtować zupełnie nową jednostkę, jaka wchłonie
istniejącą działalność;
2) Aportować firmę do organizacji;
3) Przeobrazić działalność w organizację na podstawie art. 551 § 5 Statutu spółek handlowych.

Wobec tego – jak przekształcić działalność w spółkę?

Takie przeistoczenie działalności nie jest natomiast wcale takie bezproblemowe – wytwarza sporo wydatków plus da radę przebiegać nawet parę miesięcy. Prawidłowo zatem przygotować się na niezły wydatek i uzbroić się w cierpliwość… .

A w związku z tym jedno po drugim. Najpierw należy przygotować plan przekształcenia przedsiębiorstwa w spółkę z o.o. Najistotniejsze, by w takim dokumencie znalazła się wycena majątku przedsiębiorstwa na dzień jego przeobrażenia. Dokument ten powinien potwierdzić notariusz, w następnej kolejności należy przekazać go kompetentnemu weryfikatorowi, który w czasie dwóch miesięcy powinien dokument taki zbadać.

W dalszej kolejności powinno się sporządzić oświadczenie o przekształceniu, spisać statut organizacji, określić wartość majątku właściciela i dodatkowo utworzyć raport finansowy dotyczący minionego miesiąca działalności, wszystko opatrzone stosowną datą.

Z kolei, po zaakceptowaniu projektu, trzeba powołać odnogi organizacji (szczególnie zarząd, który może być nawet jednoosobowy) plus zasygnować czyn założycielski. Później trzeba zameldować się w Krajowym Rejestrze Sądowym plus przebyć odpowiednią procedurę.

jak przekształcić działalność w spółkę


Ostatnim etapem przeobrażenia jednoosobowej działalności w spółkę bywa usunięcie jej z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. I gotowe!