fundacja dla rodzin

Fundacja dla rodziny

W Polsce istnieje wiele organizacji pozarządowych jak fundacja dla rodziny czy stowarzyszenia, które pomagają rodzinom. Część instytucji pomaga rodzinom w trudnej sytuacji finansowej, inne zaś pomagają rodzinom, które zmagają się z niepełnosprawnością swojego dziecka. Są również fundacje pro life, które działają w obrębie prawa do życia poczętego dziecka. Centralnym punktem ich działań jest edukowanie społeczeństwa na temat praw człowieka i równego traktowania wszystkich żywych istot. Fundacje te wspierają także rodziny, które chcą urodzić dziecko, ale brakuje im środków finansowych.

Czym zajmuje się fundacja dla rodziny?

Fundacja dla rodziny zajmuje się pomocą rodzinom w trudnej sytuacji życiowej. Może ona oferować im różnego rodzaju wsparcie, takie jak pomoc finansowa, poradnictwo lub pomoc psychologiczna. Fundacja pro life natomiast za swój cel przyjmują ochronę rodziny i nienarodzonych dzieci. Organizują wiele wydarzeń edukacyjnych dla rodzin i dzieci. Należy do nich m.in. „Spotkania ze Świętymi”, „Dni Życia”, „Wielki Tydzień”, spotkania z rodzicami, świetlica środowiskowa itp.

fundacja dla rodziny

Walka z aborcją

Walka z aborcją ma charakter moralny. Chodzi o świętość ludzkiego życia i przekonanie, że każde życie jest warte ochrony. Ruch pro-life i fundacja dla rodziny są zaangażowane w uczynienie aborcji nielegalną i pracę nad zmianą serc i umysłów w tej kwestii. Wierzą, że aborcja jest tragedią, którą należy powstrzymać. W Polsce zdania na ten temat wciąż są bardzo podzielone, dlatego odbywają się liczne protesty dotyczące zakazu aborcji.

Poznaj więcej szczegółów na https://www.zycierodzina.pl/!